3 ГОТОВИ ПЕРДЕТА - Готово перде - Ресни PL 11 бакър

Готово перде - Ресни PL 11 бакър

Art No: 7788

  • цвят : бакър
  • височина: 260 см.
  • дължина: 355 см.(подходящо за корниз 355 см.)
  • вид на плата: ресни PL 11
  • Price:
    102.92EUR


Reviews

tac-shop.comTEXT_CHANGES_WITHOUT_NOTIFICATION